Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Geodezja i stan posiadania (etap II/III)

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

Nazwa zadania:

Geodezja i stan posiadania (etap II/III)

Okres sprawozdawczy:

I kwartał 2012

Kierownicy zespołu wykonawczego:

mgr inż. Bogusław Borusiewicz – koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI

mgr inż. Piotr Trybała  - „GEO-INFO” Piotr Trybała – jednostka wykonawstwa geodezyjnego –podwykonawca zadania.

Sprawozdanie operacyjne:

Stopień zaawansowania prac nad pomiarami działek geodezyjnych z wykazu przedstawia się następująco:

Lp.

Nr działki ew.

Pow. ha

Obręb ewidencyjny


Gmina

Liczba punktów

Uwagi

 

Stan
realizacji

Czy wystąpiły zmiany w egib

1

22/1

2,3804

Drawno

Drawno

23

ODGiK  CHOSZCZNO

Prace zakończone (zatwierdzone przez ODGiK)

nie

2

219

0,0437

Drawno

Drawno

 

8

Prace zakończone (zatwierdzone przez ODGiK)

nie

3

226

0,0437

Drawno

Drawno

Prace zakończone (zatwierdzone przez ODGiK)

Tak (budynek-geometria powierzchnia)

4

551

0,0791

Drawno

Drawno

Prace zakończone (zatwierdzone przez ODGiK)

Tak (użytek „dr” na „B”)

5

412/13

15,6700

Dolina

Drawno

 

 

50

Analiza materiałów źródłowych zakończona –prace polowe zakończone

planowane  złożenie operatów do ODGiK – koniec marca

 

6

412/14

0,0400

Dolina

Drawno

 

7

412/15

0,1300

Dolina

Drawno

 

8

412/3

2,2200

Dolina

Drawno

 

9

97/1

8,3600

Barnimie

Drawno

20

 

10

13/10

91,9000

Podegrodzie

Drawno

12

 

11

79/2

3,2700

Jaźwiny

Drawno

9

 

12

106/11

11,6300

Zatom

Drawno

109

 

13

106/8

20,1700

Zatom

Drawno

 

14

61/6

11,9800

Zatom

Drawno

 

15

385/7

0,9700

Zatom

Drawno

 

16

103/5

17,1200

Zatom

Drawno

 

17

146/1

10,3100

Zatom

Drawno

 

18

856

25,7400

Radęcin

Dobiegniew

 

43

ODGiK STRZELCE

Analiza mat źródłowych, prace polowe koniec marca /15.04. operat do ODGiK koniec kwietnia

 

19

653

10,0500

Stare Osieczno

Dobiegniew

 

20

92/4

2,6100

Stare Osieczno

Dobiegniew

 

8

 

 

21

684

20,1700

Stare Osieczno

Dobiegniew

 

22

689

20,2400

Stare Osieczno

Dobiegniew

 

23

512

0,07500

Głusko

Dobiegniew

4

Prace zakończone (zatwierdzone przez ODGiK)

tak

24

517

0,7900

Głusko

Dobiegniew

10

Prace zakończone (zatwierdzone przez ODGiK)

tak

25

8010

28,2900

Martew

Tuczno

 

 

 

 

 

 

131

ODGiK WAŁCZ

Prace zakończone

tak

26

8310

34,1400

Martew

Tuczno

Prace zakończone

tak

27

8120

0,5300

Martew

Tuczno

Prace zakończone

Tak

28

8125

0,9875

Martew

Tuczno

Prace zakończone

Tak

29

8130/4

2,3300

Martew

Tuczno

Prace zakończone

Tak

30

8014

32,8000

Martew

Tuczno

Prace zakończone

Tak

31

8015

20,9700

Martew

Tuczno

Prace zakończone

Tak

32

8136

1,5001

Martew

Tuczno

Prace zakończone

Tak

33

8016

23,7600

Martew

Tuczno

Prace zakończone

Tak

34

8131/3

0,5446

Martew

Tuczno

Prace zakończone

Tak

35

8002/1

21,1179

Nowa Studnica

Tuczno

Prace zakończone

Tak

36

8316

0,3200

Nowa Studnica

Tuczno

Prace zakończone

tak

 

a. dla działek z powiatu wałeckiego (Martew i Nowa Studnica)
Nowe powierzchnie zostały ustalone w następujący sposób - założono nowe punkty osnowy (techniką GPS) w oparciu o odszukane, przeanalizowane i przeliczone dane zawarte w historycznych źródłowych materiałach zgromadzonych w PODGiK w Wałczu odszukano i powtórnie zamierzono na nową osnowę wszystkie DOSTĘPNE I ODSZUKANE ZNAKI GRANICZNE (kamienie graniczne) Dla niektórych fragmentów z uwagi na niedostępność terenu do pomiaru ( bagno) przy ustalaniu współrzędnych punktów granicznych zastosowano metodę transformacji i przeliczeń z wykorzystaniem danych z pomiaru aktualnego i danych archiwalnych. Wynikiem wykonanego opracowania są poprawne  współrzędne punktów granicznych ustalone w obecnie obowiązującym państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych. Zmiany w powierzchniach użytków w działkach proporcjonalne do zmian powierzchni ogólnej działki. W niektórych przypadkach dodano w oznaczeniu użytku (łąka) oznaczenie Lz-Ł tj. łąka zakrzewiona  z uwagi na stan faktyczny w terenie.

b. dla działki 551 w Drawnie - zmiana oznaczenia użytku z "dr" na "B"
Wykonano kontrolny pomiar budynku na działce sąsiedniej o nr 226. Budynek był błędnie pomierzony i skartowany na mapy w Starostwie w Choszcznie. Przedmiotowy użytek o dotychczasowym oznaczeniu "dr" wynikał chyba z planowanego kiedyś przeznaczenia terenu. W tej chwili jest to obszar o charakterze ogródka przydomowego  i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001r ( obecnie obowiązującego) winien mieć oznaczenie "B" tj. tereny budownictwa mieszkaniowego.

c. działka 512 i 517 w Głusku - Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
W oparciu o geodezyjne materiały źródłowe pozyskane z PODGiK w Strzelcach Kraj. dokonano odszukania wszystkich punktów granicznych dla tych działek ( stabilizacja kamieniami granicznymi , w jednym przypadku wyryty krzyż w polbruku).Odszukane punkty zamierzono techniką satelitarną GPS w obecnie obowiązującym układzie współrzędnych . W oparciu o nowe współrzędne obliczono powtórnie powierzchnie działek.
 

Załączniki merytoryczne:

Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek:

226  - 320203_4.0006

551  - 320203_4.0006

512 – 080601_5.0002

517 – 080601_5.0002

8010 – 321704_5.0041

8310 – 321704_5.0041

8120 – 321704_5.0041

8125 – 321704_5.0041

8130/4 – 321704_5.0041

8014 – 321704_5.0041

8015 – 321704_5.0041

8136 – 321704_5.0041

8016 – 321704_5.0041

8131/3 – 321704_5.0041

8002/1 – 321704_5.0039

8316 – 321704_5.0039

Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.