Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Konsultacje społeczne projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.),

Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego

informuje

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego, który uwzględnia zakres przewidziany dla parku narodowego oraz pokrywających się z granicami Parku części obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Puszczy nad Drawą (kod obszaru PLB320016) oraz obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty Uroczyska Puszczy Drawskiej (kod obszaru PLH320046).

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego wraz z mapą podziału powierzchniowego jest dostępny na stronie internetowej www.bip.dpn.pl oraz www.planochrony.dpn.pl. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją źródłową do planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, obejmującą operat generalny, operaty szczegółowe oraz opracowania mapowe, w siedzibie Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie przy
ul. Leśników 2, od wtorku do czwartku w godzinach 830-1330.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres: Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, ustnie do protokołu w siedzibie DPN lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.), e-mail: [email protected].

Zgodnie z art. 39 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko wyznacza się 21-dniowy termin składania uwag
i wniosków, tj. do dnia 26 lutego 2015 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego z udziałem wykonawcy projektu Konsorcjum w składzie: TAXUS SI Sp. z o. o., Klub Przyrodników, rozpatrzy uwagi i wnioski oraz poda informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Zadanie polegające na sporządzeniu projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego zrealizowano w ramach projektu „Plan ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego” nr POIS-05.03.00-00-272/10, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego
dr inż. Paweł Bilski

Załączniki:Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.