Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

GIS – SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.)

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANU OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

 

Nazwa zadania:

GIS – SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Okres sprawozdawczy:

IV kwartał 2013

Kierownicy zespołu wykonawczego:

mgr inż. Bogusław Borusiewicz – koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI, mgr inż. Maciej Szneidrowski – Kierownik GIS w Wydziale Urządzania Lasu Taxus SI.

mgr inż. Krzysztof Mroczek – Dyrektor Wydziału IT Taxus SI, mgr inż. Marcin Grzębski – Architekt Systemów Informatycznych w Wydziale IT Taxus SI

Sprawozdanie operacyjne:

W ramach niniejszego zadania zostały wykonane:

  1. Szczegółowy opis warstw geometrycznych, ich struktury i zawartości oraz dostosowanie ich do Standardu Danych GIS w Ochronie Przyrody, Dane przestrzenne dla potrzeb Zarządzania obszarami chronionymi  – z następujących modułów:

a)     Przyroda nieożywiona (geologia, geomorfologia, hydrogeologia, topoklimat).

b)     Turystyka.

c)      Walory kulturowe.

  1. Wykonanie modułu informacyjno-edukacyjnego o walorach DPN.

We współpracy z Parkiem została opracowana koncepcja bezpłatnej aplikacji mapowej o nazwie „Mapa turystyczno-edukacyjna”, dedykowanej osobom związanym z DPN (turystyka, edukacja), także turystom odwiedzającym Park, możliwa do pobrania na urządzenie mobilne wyposażone w system Android (min. wersja 2.3.3) w sklepie Google Play.  W aplikacji będzie możliwe wyświetlanie danych o Parku: mapy turystycznej, topograficznej oraz  ortofotomapy oraz danych ogólnych o przyrodzie i walorach Parku.

2.1. Określenie ramowych wymagań użytkownika i ogólnej funkcjonalności programu.

2.2.           Dostosowanie szablonu aplikacji mapowej dla systemu Android na potrzeby projektu: "Mapa turystyczno-edukacyjna DPN".

2.3.           Ustalenie zakresu danych geometrycznych niezbędnych do prezentacji na mapie i do wyświetlania informacji opisowej.

2.4.           Ustalenie pełne nazwy i skróconej nazwy dla aplikacji.

2.5.           Ustalenie wyglądu ekranu startowego oraz ikon dla aplikacji.

2.6.           Ustalenie wyglądu ekranu mapy i stylu narzędzi mapy.

2.7.           Przygotowanie narzędzi pomiar liniowy i powierzchniowy.

2.8.           Przygotowanie narzędzia prowadź do punktu.

2.9.           Przygotowanie narzędzia identyfikacji obiektu.

2.10. Przygotowanie opisu dla ekranu startowego z informacją o projekcie.

2.10.       Przygotowanie treści opisu dla ekranu "O programie".

2.11.       Rozszerzenie pól w warstwach o zaproponowane przez pracowników Parku.

2.12.       Przygotowanie ikony aplikacji.

2.14. Ustalenie sposobu dystrybucji aplikacji w "Sklepie Play"

 

W najbliższym czasie planowane jest testowanie:

Przygotowanie wstępnej wersji map:

- turystyczno-przyrodnicza

- ortofoto - geoportal

- topograficzna - geoportal

- open street map - UMP-pc-pl

Wyświetlanie obrazów i opisów powiązanych z obiektami

 

W najbliższym czasie planowane jest wykonanie:

 Import danych z serwera http.

Przygotowanie grafiki startowej.

Przygotowanie ikon narzędzi.

Przygotowanie wyglądu ekranu mapy.

Przygotowanie modułu "Informator".

Implementacja styli mapy w aplikacji.

 

W końcowej fazie powstawania aplikacji planowane jest:

Ustalenie warunków utrzymania aplikacji w "Sklepie Play"

Integracja instrukcji użytkownika z aplikacją

Pełne testy aplikacji - alfa

Przygotowanie wersji beta do testów dla klienta

Wystawienie paczki z danymi na serwerze klienta

Wystawienie aplikacji na świat

Załączniki:

Dokument:  Opis warstw zrealizowanych w ramach tworzonych operatów  związanych z Planem Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego.

warstwy shp.:

Zasoby i walory przyrody nieożywionej

Geologia

przegeol_pft (przekroje geologiczne), przegeol_lft (przekroje geologiczne), geolreg_aft (geologia -region), wyro_aft (wyrobiska)

 

Geomorfologia

glaz_pft (głazy), przegeom_pft (przekroje geomorfologiczne), przegeom_lft (przekroje geomorfologiczne), wspoczynkraweroz_lft (współczesne, czynne krawędzie erozyjne), geomreg_aft (geomorfologia - region),

 

Hydrogeologia

przehydr_pft (przekroje hydrologiczne), przehydr_lft (przekroje hydrologiczne), wierhydr_pft (wiercenia hydrogeologiczne), zrod_pft (źródła), hydizobaty_lft, przegrun_aft (przepuszczalność gruntów), zaglbezochlo_aft (zagłebienia bezodpływowe, chłonne)

 

 

Topoklimaty

topo_aft (topoklimaty)

 

Walory kulturowe

obiekult_pft (obiekty o wartościach kulturowych), obiekult_lft (obiekty o wartościach kulturowych ), obiekult_aft (obiekty o wartościach kulturowych),

Udostępnienie turystyczne

infrtury_pft (obiekty infrastruktury turystycznej), infrtury_lft (obiekty infrastruktury turystycznej), infrtury_aft (obiekty infrastruktury turystycznej), infrturyplan_lft (infrastruktura turystyczna planowana) infredu_pft (obiekty infrastruktury edukacyjnej),  infredu_lft (obiekty infrastruktury edukacyjnej), obszreceturyplan_aft (obszar recepcji turystycznej planowany)

 

Zagospodarowanie przestrzenne

lata_pft (latarnie), obie_pft (obiekty DPN), przemogaoddz_pft (przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko), przemogaoddz_lft (przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko), przemogaoddz_aft (przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko), stacbazogsm_pft (stacje bazowe GSM), decywaruzabu_art (decyzje o warunkach zabudowy), inweurba_art (inwentaryzacja urbanistyczna), plamiej_art (plany miejscowe), tererozwwsi_aft (tereny rozwoju wsi), kotl_pft (kotłownie – źródło zanieczyszczeń), brakkana_pft (brak kanalizacji - źródło zanieczyszczeń), kom_lft (komunikacja - drogi)

 

 

 

 

 

Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.