Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Zasoby i walory przyrody nieożywionej (Od początku prac do 15 marca 2013 r.)

Nazwa zadania:
7. Zasoby i walory przyrody nieożywionej

Okres sprawozdawczy:
Od początku prac do 15 marca 2013 r. 

Kierownik zespołu prowadzącego prace w tym etapie:
Ryszard Borówka

Sprawozdanie operacyjne:

Załącznik: raport cząstkowy – operat przyrody nieożywionej

Opracowano operat, który jest załącznikiem do sprawozdania

Mapę geologiczną DPN opracowano na podstawie następujących materiałów dokumentacyjnych:

 • mapy rozmieszczenia sond geologicznych opracowaną w skali 1 : 10 000 na podstawie danych uzyskanych z Operatu glebowo-siedliskowego (Kosakowski 1999)
 • archiwalnych wierceń i głębszych sond geologicznych (Archiwalne dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne, por. zał. 1) ;
 • przekrojów geologicznych wykonanych na podstawie archiwalnych profili wierceń (zał. 2 i 3).
 • dotychczasowych opracowań geologiczno-geomorfologicznych, w tym:
   • Przeglądowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 300 000, ark. B1 Szczecin oraz C1 Zbąszyń (Rühle 1948);
   • Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000, ark. Gorzów Wielkopolski (Kozłowski, Nosek 1977 a, b)
   • Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000, ark. Piła (Listkowska, Maksiak 1977)
   • Szczególowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 ark. Kalisz Pomorski (Popielski 2006)
 • obserwacji własnych w terenie, obejmujące przede wszystkim rejestrację osadów powierzchniowych na trasach przemarszu (marszrut)

Na podstawie analizy sytuacji topograficznej, litologii osadów powierzchniowych oraz kartowania geomorfologicznego wyróżniono na terenie DPN następujące formy terenu:

 1. Formy związane z akumulacyjną działalnością lądolodu i wód glacifluwianych
  1. wysoczyzny denno-morenowe
  2. równiny sandrowe (fazy pomorskiej)
  3. terasy sandrowe
  4. pagórki kemowe
  5. obszary kemowo-wytopiskowe
 2. Formy związane z erozyjną działalnością wód glacifluwialych oraz formy wytopiskowe
  1. rynny subglacjalne
  2. doliny wód roztopowych
  3. zagłębienia bezodpływowe chłonne
  4. zagłębienia bezodpływowe o reżimie ewapo-transpiracyjnym
 3. Formy związane z erozyjną i akumulacyjną działalnością rzek
  1. doliny rzeczne
  2. delty
  3. terasy zalewowe
  4. terasy nadzalewowe
  5. dolinki i rozcięcia erozyjne
 4. Formy biogeniczne
  1. równiny akumulacji biogenicznej
 5. Formy antropogeniczne

   1. nasypy, wały, groble
   2. wyrobiska

Sytuacja hydrogeologiczna na obszarze DPN i terenach przyległych została rozpoznana i opisana na podstawie następujących materiałów źródłowych:

 • oryginalnych dokumentacji hydrogeologicznych wykonanych w różnych latach przy okazji budowy ujęć wód podziemnych, zgromadzonych w archiwach woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego (por. Załącznik 1)
 • istniejących map hydrogeologicznych (Majewski, Kolago 1960; Jarząbek 1983)
 • Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000, ark. Recz (N-333-104-A), Kalisz Pomorski (N-33-104-B), Tuczno (N-33-105-A), Radęcin (N-33-104-D), Człopa (N-33-105-C);
 • opracowań i danych udostępnionych przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną (Nowicki red. 2012; niektóre );
 • opracowania dotyczącego źródeł na obszarze DPN i terenów przyległych (Stępień 2010);
 • opracowań i danych geologicznych, geomorfologicznych oraz obserwacji własnych zjawisk hydrograficznych na trasach przemarszu (marszrut)
 • mapy rozmieszczenia sond geologicznych opracowaną w skali 1 : 10 000 na podstawie danych uzyskanych z Operatu glebowo-siedliskowego (Kosakowski 1999)

 

Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.