Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Konsultacje społeczne dla planów zadań ochronnych (Od początku prac do 15 marca 2013 r.)

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANU OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

 

Nazwa zadania:
13. Konsultacje społeczne dla planów zadań ochronnych

Okres sprawozdawczy:
Od początku prac do 15 marca 2013 r. 

Kierownik zespołu prowadzącego prace w tym etapie:
Paweł Pawlaczyk

Sprawozdanie operacyjne:

Zebrano dane o podziale terenu na obwody rybackie i na obwody łowieckie, a następnie ustalono ich użytkowników rybackich wód / dzierżawców obwodów łowieckich.

Pozyskano i analizowano plany łowieckie dotyczące terenów objętych planem.

Pozyskano informację o stanie opracowania operatów rybackich i analiz gospodarki rybackiej. Wystąpiono o udostępnienie potrzebnych operatów rybackich z katastru wodnego. Prowadzono konsultacje z niektórymi użytkownikami rybackimi wód, odbywając w tym celu 3 robocze spotkania; dyskutowano w szczególności zagadnienia ochrony kormorana czarnego.

Zebrano informację o planach urządzenia lasu. Przeanalizowano plany istniejące i kalendarz rewizji planów. Prowadzono robocze konsultacje z RDLP w Pile, RDLP w Szczecinie, Nadleśnictwem Krzyż, Strzelce Krajeńskie, dot. nowych planów urządzenia lasu. W związku z zaistniałymi zmianami prawnymi od 1.10.2012 r., także teren nadleśnictw Strzelce i Krzyż będzie objęty planem zadań ochronnych. Odbyto w tych sprawach 7 spotkań roboczych.

Prowadzono analizy studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i istniejących planów zagospodarowania przestrzennego w gminach zazębiających się z obszarem objęty PZO. Wraz z pozyskiwaniem tych dokumentów, prowadzono robocze rozmowy na temat problemów zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w gminach (17 spotkań).

Prowadzono konsultacje merytoryczne z RDOŚ w Szczecinie, RDOŚ w Gorzowie Wlkp. i RDOS w Poznaniu.

Odbyto 4 spotkania z przedstawicielami kół i klubów turystyki kajakowej w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, dyskutując o odbiorze przez środowisko turystyczne zagadnień ochrony przyrody, postrzeganiu rzeki Drawy i Drawieńskiego Parku Narodowego. Odbyto robocze spotkanie z przewodnikami turystycznymi z Poznania, zainteresowanymi terenem DPN, rozmawiając o zagadnieniach udostępnienia turystycznego. Konsultowano się z zainteresowanymi ochroną DPN przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi: PTOP Salamandra, OTOP, Pracownia Na rzecz Wszystkich Istot, PANParks, dyskutując potencjalną ochronę obszaru Natura 2000 i rolę parku narodowego jako rdzeniowej części obszaru (2 spotkania oraz konsultacje mailowe i telefoniczne).

Zorganizowano (15.02.2013 w Człopie) spotkanie publiczne, z zaproszeniem na nie wszystkich interesariuszy, tak by można na nim przestawić wynik prac i analiz wykonanych w 2012 r., jako bazę do planowania ochrony obszarów Natura 2000.

Załączniki merytoryczne:

  1. 1.       Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego w Człopie, 15 lutego 2013 r.
  2. 2.       Lista uczestników spotkania konsultacyjnego w Człopie, 15 lutego 2013r. – przekazana w dniu spotkania
  3. 3.       Prezentacje multimedialne – przekazane w dniu spotkania.

 

Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.