Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

GIS – SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (I kwartał 2013)

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANU OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

 

Nazwa zadania:
GIS – SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Okres sprawozdawczy:
I kwartał 2013

Kierownicy zespołu wykonawczego:
mgr inż. Bogusław Borusiewicz – koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI

Sprawozdanie operacyjne:

W ramach niniejszego zadania zostały wykonane następujące warstwy informacyjne dla terenów w granicach Parku oraz otuliny:

 - warstwice (cięcie 1m) z wykorzystaniem danych uzyskanych podczas sporządzania numerycznego modelu terenu – warstwic.shp

 - punkty topograficzne (wysokościowe) – pkt_wys.shp

 - budynki –bud_pol.shp

 - drogi – drogi.shp, cieki – ciek_lin.shp,

 - wizury, linie oddziałowe, drogi  (obiekty liniowe z terenu Parku)– kom_lin.shp

 - napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne – uzbr_lin.shp

Autorami powyższych warstw jest zespół TAXUS SI.

W ramach modułów, które kończą się w I kwartale 2013r wykonano następujące warstwy informacyjne:

WALORY KULTUROWE:

OpKult_aft.shp, OpKult_lft.shp, Op_kult_pft.shp

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

Inw_urb.shp, latarnie.shp, lin_mog_oddz.dhp, mpzp.shp, obiekty_DPN.shp, proj_obiekty_DPN.shp, przeds_mog_oddz.shp, rozwoj_wsi.shp, DPN_Inwentaryzacja_2013.shp, DPN_zrodla_swiatla.shp, elektr_rozdz.shp, wieze_obserwacyjne.shp, stacje_transf.shp, ujecia_oczyszcz.shp, wieze_przek.shp, stacje_red_gaz.shp, stacje_benz.shp, stacje_kolej.shp, stacje_transf.shp, przystanki_autob,shp, kotlownie.shp, linie_energet_SN.shp, funkcje_publiczne.shp

UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE:

Infredu_lft.shp, infredu_pft.shp, infredu_aft.shp, inftury_lft.shp, inftury_pft.shp, inftury_plan_lft.shp, obszreceplan_aft.shp.

 

W ramach modułów, które są odbierane częściowo:

FAUNA: bezkres_ryby_DPN.shp, ptaki_pft_kartowanie.shp, ptaki_plus_aft_kartowanie.shp

FLORA: gat_chr_rzadkie.shp, sied_n2k_aft_kartowanie_lk92.shp, zdjęcia_fito_dpn.shp

Autorami warstw z modułów: WALORY KULTUROWE, ZASOBY I WALORY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ, UDOSTĘPNIANIE TURYSTYCZNE, FAUNA, FLORA są wykonawcy poszczególnych tematów (wymienieni  sprawozdaniach szczegółowych).

 


Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.