Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Operat florystyczny (od początku prac do 15 marca 2013r.)

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANU OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

 

Nazwa zadania:
5. Operat florystyczny

Okres sprawozdawczy:
Od początku prac do 15 marca 2013 r. 

Kierownik zespołu prowadzącego prace w tym etapie:
Paweł Pawlaczyk

Sprawozdanie operacyjne:

Załącznik: raport cząstkowy – Porosty

Załącznik: raport cząstkowy – Grzyby

Załącznik: raport cząstkowy – Ekosystemy nieleśne

Bryoflora: Rozpoznano pod względem bryologicznym 45 powierzchni na terenie DPN, gromadząc 1311 notowań. Potwierdzono w terenie 142 gatunki mchów i 21 wątrobowców, w tym 36 gatunków mchów i 5 wątrobowców  dotąd z Parku nie podawanych. Najbardziej interesujące stwierdzone dotąd w terenie gatunki to: Nowellia curvifolia, Plagiochila asplenioides, P. porelloides, Ptilidium pulcherrimum, Bartramia ityphylla, Bartramia  pomiformis, Brachythecium glareosum, Dicranum spurium, Encalypta vulgaris, Helodium blandowii, Mnium marginatum, Neckera complanata, N. crispa, Orthotrichum obtusifolium, O. pumilum, O. stramineum, Platyhypnidium riparioides (dawniej prawdopodobnie niedostrzegany, dość pospolity na brzegach Drawy), Tomentypnum nitens. Ostatnio znaleziono nowy dla Parku gatunek Rhytidiadlephus loreus, a także Calypogeia integristipula, Encalypta streptocarpa, Hedwigia ciliata and Isothecium myosuroides. Wyjaśnienia będzie wymagać pozycja gatunku podawanego dotychczas jako Frullania tamarisci; jak dotąd znaleziono tylko F. dilatata. Interesujące jest występowanie aż 9 gatunków z rodzaju Orthotrichum. Lista taksonów dotąd w Parku odnotowanych jest następująca:

 1. Abietinella abietina
 2. Amblystegium serpens
 3. Anomodon viticulosus
 4. Atrichum undulatum
 5. Atrichum unudulatum
 6. Aulacomnium androgynum
 7. Aulacomnium palustre
 8. Barbula convoluta
 9. Barbula unguiculata
 10. Bartramia ithyphylla
 11. Bartramia pomiformis
 12. Brachytheciastrum velutinum
 13. Brachythecium albicans
 14. Brachythecium glareosum
 15. Brachythecium rivulare?
 16. Brachythecium rutabulum
 17. Brachythecium salebrosum
 18. Bryoerythrophyllum recurvirostrum
 19. Bryum argenteum
 20. Bryum caespiticium
 21. Bryum pseudotriquetrum
 22. Bucklandiella heterosticha
 23. Calliergon cordifolium
 24. Calliergon giganteum
 25. Calliergonella cuspidata
 26. Calypogeia integristipula
 27. Campylium stellatum
 28. Cephalozia bicuspidata
 29. Cephalozia connivens
 30. Ceratodon purpureus
 31. Cirriphyllum piliferum
 32. Climacium dendroides
 33. Conocephalum conicum
 34. Cratoneuron filicinum
 35. Dicranella heteromalla
 36. Dicranoweisia cirrata
 37. Dicranum polysetum
 38. Dicranum scoparium
 39. Dicranum spurium
 40. Didymodon vinealis
 41. Drepanocladus aduncus
 42. Dryptodon pulvinatus
 43. Encalypta streptocarpa
 44. Encalypta vulgaris
 45. Eurhynchium angustirete
 46. Fissidens adianthoides
 47. Fissidens bryoides
 48. Fissidens taxifolius
 49. Fontinalis antipyretica
 50. Frullania dilatata
 51. Funaria hygrometrica
 52. Hamatocaulis vernicosus
 53. Hedwigia ciliata
 54. Helodium blandowii
 55. Herzogiella seligeri
 56. Homalia trichomanoides
 57. Homalothecium lutescens
 58. Homalothecium sericeum
 59. Hygroamblystegium tenax
 60. Hylocomium splendens
 61. Hypnum cupressiforme
 62. Hypnum cupressiforme var. filiforme
 63. Hypnum cupressiforme var. lacunosum
 64. Hypnum jutlandicum
 65. Isothecium alopecuroides
 66. Isothecium myosuroides
 67. Kindbergia praelonga
 68. Lepidozia reptans
 69. Leptobryum pyriforme
 70. Leptodictyum riparium
 71. Leskea polycarpa
 72. Leucobryum glaucum
 73. Leucodon sciuroides
 74. Lophocolea bidentata
 75. Lophocolea heterophylla
 76. Lophocolea minor
 77. Marchantia polymorpha
 78. Metzgeria furcata
 79. Mnium hornum
 80. Mnium marginatum
 81. Mnium stellare
 82. Neckera complanata
 83. Neckera crispa
 84. Niphotrichum canescens
 85. Nowellia curvifolia
 86. Orthodicranum flagellare
 87. Orthodicranum montanum
 88. Orthotrichum
 89. Orthotrichum affine
 90. Orthotrichum anomalum
 91. Orthotrichum diaphanum
 92. Orthotrichum lyellii
 93. Orthotrichum obtusifolium
 94. Orthotrichum pulchellum
 95. Orthotrichum pumilum
 96. Orthotrichum speciosum
 97. Orthotrichum stramineum
 98. Orthotrichum tenellum
 99. Oxyrrhynchium hians
 100. Oxyrrhynchium hians var. rigidum
 101. Pellia endiviifolia
 102. Pellia epiphylla
 103. Pholia nutans
 104. Plagiochila asplenioides
 105. Plagiochila porelloides
 106. Plagiomnium affine
 107. Plagiomnium cuspidatum
 108. Plagiomnium elatum
 109. Plagiomnium ellipticum
 110. Plagiomnium undulatum
 111. Plagiomnium unudulatum
 112. Plagiothecium cavifolium
 113. Plagiothecium curvifolium
 114. Plagiothecium denticulatum
 115. Plagiothecium laetum
 116. Plagiothecium nemorale
 117. Platygyrium repens
 118. Platyhypnidium riparioides
 119. Pleurozium schreberi
 120. Pogonatum aloides
 121. Pohlia cruda
 122. Pohlia nutans
 123. Pohlia wahlenbergii
 124. Polytrichastrum formosum
 125. Polytrichastrum longisetum
 126. Polytrichum commune
 127. Polytrichum juniperinum
 128. Polytrichum piliferum
 129. Polytrichum strictum
 130. Porella platyphylla
 131. Pseudoscleropodium purum
 132. Pseudotaxiphyllum elegans
 133. Ptilidium ciliare
 134. Ptilidium pulcherimmum
 135. Ptilidium pulcherrimum
 136. Ptilium crista-castrensis
 137. Pylaisia polyantha
 138. Radula complanata
 139. Rhizomnium punctatum
 140. Rhodobryum roseum
 141. Rhynchostegium murale
 142. Rhytidiadelphus loreus
 143. Rhytidiadelphus squarrosus
 144. Rhytidiadelphus triquetrus
 145. Rhytidiadpelhus triquetrus
 146. Riccia fluitans
 147. Rosulabryum
 148. Rosulabryum capillare
 149. Rosulabryum laevifilum
 150. Schistidium apocarpum
 151. Sciuro-hypnum populeum
 152. Sphagnum sp.
 153. Sphagnum capillifolium
 154. Sphagnum cuspidatum
 155. Sphagnum fallax
 156. Sphagnum fimbriatum
 157. Sphagnum magellanicum
 158. Sphagnum palustre
 159. Sphagnum papillosum
 160. Sphagnum squarrosum
 161. Sphagnum teres
 162. Straminergon stramineum
 163. Syntrichia calcicola
 164. Syntrichia ruralis
 165. Syntrichia virescens
 166. Tetraphis pellucida
 167. Thuidium  philibertii
 168. Thuidium delicatulum
 169. Thuidium tamariscinum
 170. Tomentypnum nitens
 171. Tortula muralis
 172. Tortula subulata
 173. Ulota sp.
 174. Ulota bruchii
 175. Ulota crispa

 

 

Mykoflora: Opracowano metodykę prac, wybrano 12 powierzchni do stałych obserwacji obejmujących cały sezon i prowadzono na nich od czerwca 2012 r. obserwacje. Do chwili obecnej przeprowadzono 11 obserwacji w terminach: 2-06-2012, 23-06-2012, 8, 22,28-29-07-2012, 12, 25,26-08-2012, 1,9-09-2012, 7-10-2012, 18-11-2012.

Prowadzono penetrację terenu metodą marszrutową. Badaniami objęto dotychczas zachodnią cześć parku. W omawianym okresie dokonano 1098 notowań grzybów wielkowocnikowych. Oznaczono 169 taksonów, należy zaznaczyć jednak, że zebrane materiały są cały czas systematycznie opracowywane. Po zakończeniu badań terenowych i uzyskaniu możliwie jak najpełniejszej listy gatunków grzybów wielkoowocnikowych zostanie oceniona ich różnorodność oraz wskazane sposoby ochrony. Dla poszczególnych taksonów zostaną zestawione dane zawierające informacje na temat: rozmieszczenia; liczby stanowisk; frekwencji; zajmowanych substratów; typów siedlisk. Na ich podstawie, oraz informacji dotyczących siedlisk oraz drzewostanów zostanie dokonana wstępna ocena rzeczywistego rozpowszechnienia poszczególnych taksonów na zbadanym dotychczas obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego. Ocena ta będzie stanowić podstawę do dalszych badań prowadzonych w roku 2013 oraz do wskazania zagrożeń i sposobów ochrony grzybów makroskopijnych Parku.

Łączna lista stwierdzonych dotąd w parku – zarówno w wyniku badań własnych jak i cudzych – taksonów grzybów (286 gatunków), a także waloryzacja mikoflory, są przedstawione w raporcie cząstkowym załączonym do opracowania.

Flora roślin naczyniowych: gromadzone są dane w ramach kilku nurtów prac:

- weryfikacji danych o stanowiskach cennych roślin z danych ‘starego planu’ (potwierdzono w zasadzie trwałość wcześniej znanych walorów florystycznych DPN),

- kartowania ekosystemów nieleśnych (dotychczas wykonane w pd. i wsch. części Parku),

- taksacji leśnej (zadanie zakończone, obecnie wyciągi z opisów będą wykorzystane jako jedno ze źródeł informacji o wyst. cennych roślin),

- danych z projektu Torfowiska Puszczy Drawskiej,

- danych z prac nad operatem wodnym

Analizy flory będą przeprowadzone po zintegrowaniu danych z tych źródeł, w 2013 r.

Flora porostów: Prace badawcze i inwentaryzacyjne prowadzono podczas sezonu wegetacyjnego od kwietnia do września 2012 r. W wyniku penetracji terenowej potwierdzono obecność licznych gatunków lichenobioty (ok. 200) na potencjalnych siedliskach właściwie ze wszystkich grup ekologicznych, takich jak: epifity, epigeity, epility i epiksyle. Zaznacza się dość znaczący udział gatunków chronionych i zagrożonych (np. Anaptychia, Bryoria, Ramalina, Usnea, itp. spośród rosnących na korze drzew, ale także porastających powierzchnię gleby, np.: Cladonia i Peltigera). Dotychczasowe rozpoznanie terenu pozwala w dalszej części badań na szczegółową penetrację odpowiednich siedlisk i wnikliwą analizę składu gatunkowego. Wszystkie zebrane materiały zielnikowe są oznaczane metodami laboratoryjnymi. Jesienią prace badawcze i inwentaryzacyjne nad lichenobiotą Drawieńskiego Parku Narodowego w IV kwartale 2012 r. obejmowały (obejmują nadal) szczegółową analizę laboratoryjną materiału zielnikowego (barwienie chemiczne, chromatografia cienkowarstwowa – TLC, analiza ultrafioletowa). Ponadto zweryfikowano pozycje bibliograficzne. Ze względu na bogactwo siedlisk i rozległy teren, pozyskiwanie materiału badawczego następować będzie sukcesywnie w kolejnych miesiącach tego roku jak i również do czerwca 2013 r. Ostateczna inwentaryzacja przewidywana jest na wrzesień 2013 r.

Roślinność: Prowadzono kartowanie roślinności nieleśnej i leśnej. Wykonano mapy roślinności  nieleśnej pokrywające wschodnie ramię Parku i jego południową część w zakresie do Rynny Moczelskiej, a w zakresie roślinności leśnej weryfikowano diagnozy zespołu ekosystemów leśnych.  Aktualny stan prac jest przedstawiany w formie raportu cząstkowego.

Baza danych o roślinności jest zasilana także w ramach prac nad operatem wodnym (roślinność ekosystemów wodnych).

Siedliska przyrodnicze poza DPN: Prowadzona jest terenowa weryfikacja danych o rozmieszczeniu i stanie. Prowadzono pomiar poziomu wody charakteryzujący warunki wodne na ok. 40 torfowiskach.

 


Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.