Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Ekosystemy leśne (I kwartał 2013r)

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANU OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

 

Nazwa zadania:
Ekosystemy leśne

Okres sprawozdawczy:
I kwartał 2013

Kierownicy zespołu wykonawczego:
mgr inż. Bogusław Borusiewicz – koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI

Sprawozdanie operacyjne:
W ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace:

 • Opracowanie ostateczne opisów taksacyjnych z wszystkich obwodów ochronnych oraz map, ostateczne rozliczenie powierzchni obiektów leśnych do powierzchni wykazanej w operacie geodezyjnym (wraz z rozliczeniem powierzchni elementów liniowych), rozpatrzenie i wniesienie uwag od konserwatorów obwodów ochronnych oraz zespołu recenzentów  do II etapu,
 • Opracowanie mapy leśnych zbiorowisk potencjalnych oraz opisu ogólnego poszczególnych zbiorowisk potencjalnych Parku ,
 • Opracowanie analizy dendroflory: wyszczególnienie gatunków drzew i krzewów występujących na terenie Parku, wskazanie zaleceń co do polityki Parku wobec każdego z tych gatunków na podstawie preferencji siedliskowych ,fitocenotycznych i pochodzenia (przy współpracy z zespołem ochrony szaty roślinnej)
 • wykonanie obliczeń z danych z powierzchni próbnych: krzywe wysokości,  wysokość drzew, miąższość drzew,
 • zebranie danych dotyczących lasów nie będących w  użytkowaniu wieczystym  Parku (inwentaryzacja stanu lasów dla osób fizycznych, opisy taksacyjne z planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Głusko) i przetworzenie ich na formę bazy danych, wektoryzacja dostępnych map dla tych lasów i utworzenie warstwy numerycznej „lasy nie będące w zarządzie DPN”, zestawienia tabelaryczne dla tych lasów.
 • Przygotowanie propozycji mapy stałych powierzchni do  monitoringu leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000

 Załączniki merytoryczne:

 • Mapy gospodarczo-przeglądowe z zaznaczeniem obszarów ochrony oraz opisy taksacyjne  dla obwodów ochronnych: Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna, wykazy rozbieżności gruntowych do naniesienia zmian w ewidencji gruntów.
 • Mapa leśnej roślinności potencjalnej dla całego Parku (plik PDF) oraz opis zbiorowisk potencjalnych,
 • Arkusze obliczeniowe krzywych wysokości, tabela DRZEWA (zawierająca wysokość i miąższość drzew na powierzchniach próbnych) (plik MS Ecxel),
 • Opisy taksacyjne (plik Excel), warstwa wydzieleń lasów nie będących w zarządzie (plik shp), mapa (plik pdf) i zestawienia tabelaryczne ,
 • Mapa monitoringu leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (plik PDF), wykaz wydzieleń z wybranymi powierzchniami do monitoringu.
 • Analiza dendroflory.

Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.