Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Geodezja (sprawozdanie końcowe) etap IV/IV

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

 

Nazwa zadania:
Geodezja (sprawozdanie końcowe) etap IV/IV

Okres sprawozdawczy:
IV kwartał 2012

Kierownicy zespołu wykonawczego:
mgr inż. Bogusław Borusiewicz – koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI
mgr inż. Piotr Trybała  - „GEO-INFO” Piotr Trybała – jednostka wykonawstwa geodezyjnego –podwykonawca zadania.

Sprawozdanie operacyjne:
W ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace:

 • analiza cyfrowych danych geodezyjnych uzyskanych z właściwych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • kompilacja, przeliczenie współrzędnych z różnych układów odniesienia, doprowadzenie do jednorodności uzyskanych cyfrowych danych ewidencji gruntów i budynków,
 • zgłoszenie prac geodezyjnych do właściwych ODGiK-ów opiewające na wykonanie pomiarów na wytypowanych przez Zamawiającego działkach DPN – zgłoszenia do Starostw Powiatowych w Strzelcach Krajeńskich, Wałczu i Choszcznie,
 • pobranie danych do zgłoszonych prac geodezyjnych,
 • analiza otrzymanych materiałów pod kątem kompletności, dokładności, spełnienia standardów obowiązujących podczas sporządzania dokumentacji prawno-geodezyjnej,
 • wykonanie obliczeń i przeliczeń geodezyjnych na materiałach archiwalnych dotyczących przebiegu granic  wytypowanych do pomiaru działek,
 • wykonanie terenowych prac prawno – geodezyjnych, a w szczególności :
  • wywiad terenowy
  • pomiary związane z rozwinięciem osnów geodezyjnych służących do pomiarów
  • odszukanie istniejących znaków osnowy geodezyjnej, znaków granicznych, ustalenie położenia punktów załamań granic,
  • okazanie i pomiar przebiegu granic uczestnikom postępowań,
  • sporządzenie dokumentacji prawno- geodezyjnej ( protokoły z wznowienia znaków granicznych, wskazania punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, szkice graniczne, wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące działek i budynków,
  • prace kameralne ( obliczenia, transformacje, kompletowanie operatów technicznych),
  • przekazanie do właściwych terytorialnie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatów technicznych oraz dokumentacji i danych do wprowadzenia zmian w częściach graficznych i opisowych rejestru ewidencji gruntów i budynków,
  • sporządzenie sprawozdania końcowego dla Zamawiającego i przekazanie danych wektorowych na zmienione przebiegi granic i użytków oraz potwierdzonych przez właściwych Starostów kopii wykazów zmian danych ewidencyjnych.

DZIAŁKI PRZEZNACZONE DO POMIARÓW GEODEZYJNYCH- PDF

Załączniki merytoryczne:

 • oklauzulowane przez właściwych Starostów kopie wykazów zmian danych ewidencyjnych
 • wyciągi z operatów technicznych zawierające szczegółowe sprawozdania techniczne dla obiektów dla, w których nastąpiły zmiany w danych ewidencyjnych

Ponadto zostały wykonane następujące prace:

opracowanie operatu geodezyjnego, zawierającego m.in.:

 • Zestawienie rodzajów użytków gruntowych na obszarze DPN (w jednostkach podziału administracyjnego oraz w ramach obwodów ochronnych)
 • Zestawienie informacji o stosunkach własnościowych użytków gruntowych na obszarze DPN
 • Przygotowanie bazy danych ewidencji gruntów na obszarze DPN
 • Weryfikacja podziału obszaru DPN na obwody ochronne – wyodrębnienie oddzielnego obwodu ochronnego zawierającego wody
 • Przetworzenie postulatów z innych operatów szczegółowych dot. powiększenia Parku
 • Uaktualnienie opisu granicy gruntów Parku

Opracowanie map podstawowych (zawierających treść ewidencyjną) dla obwodów ochronnych: Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna (w skali 1: 10 000) oraz mapy uzytkowania gruntów obszaru DPN i otuliny w skali 1: 25 000

 

Załączniki  merytoryczne:

Operat geodezyjny (4 szt.)

Mapy podstawowe (4 komplety po 6 map)

Mapa użytkowania gruntów (4 szt.)

Baza danych ewidencyjnych w formacie  MS ACCESS

 


Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.