Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Operat florystyczny (I kawartał 2012r.)

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

 

Nazwa zadania:

Operat florystyczny (poz. 5 harmonogramu) – obejmujący zagadnienia flory i roślinności DPN (zadanie 3.1.5 OPZ) oraz aspekty botaniczne (w tym siedliska przyrodnicze) do PZO obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej (zadanie 4 OPZ).

 Okres sprawozdawczy:

I kwartał 2012

Od początku prac do 15 marca 2012 r. 

Koordynator zadania ze strony firmy TAXUS SI:

mgr inż. Bogusław Borusiewicz

Kierownik zespołu prowadzącego prace w tym etapie:

mgr inż. Paweł Pawlaczyk

Sprawozdanie operacyjne:

W ramach tego zadania zostały do 15 marca 2011 r. wykonane następujące prace:

  1. Szczegółowa ocena stanu i potrzeb ochrony najważniejszych obiektów torfowiskowych (siedliska przyrodnicze 7110, 7140, 7230, 91D0) w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej. Prace te były, na ryzyko wykonawcy,  prowadzone już od lata 2011 r., wykorzystano także posiadane przez Wykonawcę dane wcześniejsze. Opracowano i zestawiono opisy poszczególnych obiektów torfowiskowych oraz oceny stanu ochrony występujących na nich siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Dane te będą użyte jako podstawa do sporządzenia planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 w zakresie dotyczącym torfowiskowych siedlisk przyrodniczych. Opisy obiektów są załącznikiem nr 1.
  2. Analiza istniejących danych o florze roślin naczyniowych. Bardzo obszerne dane florystyczne z terenu DPN z okolicą pochodziły z różnych źródeł, z których najważniejszym jest baza danych florystycznych gromadzona dawniej w pracowni naukowej DPN. Baza ta liczy ok. 101 tys. notowań florystycznych z lat 1990-2001, z pewnymi uzupełnieniami z lat 2001-2011, jednak obejmuje ona zarówno dane z terenu DPN, jak i z sąsiedztwa, a większość danych „zaadresowana” jest przestrzenie z zastosowaniem numeracji oddziałów i literacji wydzieleń leśnych w poszczególnych nadleśnictwach z lat 80-tych i 90-tych XX w. (także w DPN jako adresy stosowane są stare numery pochodzące z nadleśnictw z czasów przed utworzeniem DPN). Uniemożliwiało to bezpośrednie skorzystanie z danych. Dlatego, dla umożliwienia wykorzystania tego materiału, przeprowadzono relokalizację miejsc notowań florystycznych. Ze zrelokalizowanych danych wybrano te, które dotyczą rzeczywiście terenu DPN, a nie jego sąsiedztwa. Baza danych dotycząca samego terenu DPN liczy po tych przetworzeniach 61155 historycznych (1990-2011) notowań florystycznych, zlokalizowanych przestrzennie, o 889 gatunkach roślin naczyniowych (najpospolitsze rośliny DPN to sosna, brzoza i buk, a następnie pokrzywa, śmiałek pogięty i borówka czernica). Baza, w wersji roboczej, jest załącznikiem nr 2 do sprawozdania. Obecny kształt danych umożliwia punktową wizualizację danych o rozmieszczeniu (należy pamiętać, że głównie w latach 1990-2001; aktualny stan będzie weryfikowany w toku prac terenowych w 2012 i 2013 r.) dowolnego gatunku flory naczyniowej na terenie DPN.
  3. Zestawienie i analiza istniejących materiałów dotyczących grzybów makroskopijnych Drawieńskiego Parku Narodowego.   Dotychczasowe dane dotyczące mykobioty Drawieńskiego Parku Narodowego są skąpe, a jedynymi  źródłami wiedzy na temat mykobioty obszaru Parku są:

Jasnowska J., Jasnowski M., Grinn U., Friedrich S. 1986. Flora projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego i jej osobliwości. [w]: Agapow L., Jasnowski M. (ed.) Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego.

Kujawa – Pawlaczyk J., Pawlaczyk P. – obserwacje dla potrzeb monitoringu ekosystemów leśnych Parku.

Wykazy te wskazują na obecność na terenie Parku 187 gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Wśród nich 14 znajduje się na czerwonej liście grzybów, dwa podlegają ochronie prawnej. Są to: , Cortinarius orellanus R, Exidia truncata R, Fistulina hepatica R, CHR, Galerina paludosa R, Galerina sphagnorum R, Geastrum sessile (syn.G.fimbriatum) R, CHR, Hericium clathroides CHR, Hygrophorus hypothejus I, Entoloma chalybaeum (syn Leptonia lazulina) R, Lycoperdon echinatum R, Pycnoporus cinnabarinus R, Ramaria formosa R, Sparassis crispa R, Tricholoma equestre (syn.T.flavovirens) I. Dane te wskazują, że mykobiota Drawieńskiego Parku Narodowego jest bardzo słabo rozpoznana, dopiero dokładniejsze jej rozpoznanie pozwoli na właściwą diagnozę zagrożeń oraz wskazanie sposobów ich eliminacji bądź ograniczenia.

4. Prace terenowe w zakresie brioflory – zostały rozpoczęte jesienią 2011 r. i były prowadzone przez cały okres bez pokrywy śnieżnej. Prace te nadal trwają.

 

Załączniki merytoryczne:

Załącznik 1 – dane o torfowiskach

Załącznik 2 – baza zrelokalizowanych danych florystycznych

Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.