Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Gleby i siedliska (etap I/II)

SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT.
„WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ” (PLH320046) I „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ” (PLB320016)

Nazwa zadania:

Gleby i siedliska (etap I/II)

Okres sprawozdawczy:

I kwartał 2012

Kierownicy zespołu wykonawczego:

mgr inż. Bogusław Borusiewicz – koordynator zadania ze strony firmy Taxus SI.

mgr inż. Tomasz Lisowski  - koordynator  zadania ze strony firmy TAXUS SC – podwykonawca zadania.

Sprawozdanie operacyjne:

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace przygotowawcze:

  1. Weryfikacja zgodności danych numerycznych pod kątem typów siedliskowych lasu, wariantów wilgotności, stanów siedlisk, typów i podtypów gleb, rodzajów i gatunków gleb z danymi widniejącymi na mapach analogowych.
  2. Zebranie informacji o obiekcie, zapoznanie się z istniejącymi elaboratami: glebowym i siedliskowym, mapami geologicznymi, mapami topograficznymi, mapami hydrograficznymi, mapami przeglądowymi drzewostanów, ortofotomapami oraz publikacjami nawiązującymi do zagadnień glebowo-siedliskowych na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego (dotyczących warunków geologicznych i geomorfologicznych, wodnych, glebowych, klimatycznych oraz szaty roślinnej).
  3. Przygotowanie i wydruk materiałów kartograficznych do prac terenowych

oraz prace terenowe:

  1. Ponowną taksację siedlisk leśnych na obszarze całego Parku wraz z całkowitą inwentaryzacją stanów siedlisk z dostosowaniem do kryteriów zawartych w „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”, (Instrukcja Urządzania Lasu, część 2, 2003r.).
  2. W związku ze znaczącymi rozbieżnościami przebiegu granic wyłączeń glebowo-siedliskowych na gruncie w stosunku do materiałów z dotychczasowego opracowania, opracowano od nowa zasięgi poszczególnych wyłączeń.
  3. Wyznaczono obszary zasadnicze z punktu widzenia aktualizacji, dla których zweryfikowano w terenie typy, podtypy i rodzaje gleb (zwłaszcza w odniesieniu do tych, których nie obejmują dzisiejsze instrukcje i klasyfikacje).
  4. Przeprowadzono wyrywkową kontrolę typów, podtypów, rodzajów i gatunków pozostałych gleb.
  5. Wykonano uzupełniająca inwentaryzacja gleb i siedlisk na wykupionych gruntach po 1998 roku na powierzchni 128,01ha tj. określono typy siedliskowe lasu, warianty wilgotnościowe siedlisk, stany siedlisk, typy, podtypy, rodzaje i gatunki gleb na gruntach doszłych wraz z wyznaczeniem zasięgów wyłączeń glebowo-siedliskowych. W ramach uzupełniającej inwentaryzacji wykonano 34 pomocnicze odkrywki glebowe (wiercenia glebowe) wraz z opisem.

Załączniki merytoryczne:

  • 24 arkusze roboczych  map gospodarczych z wniesionymi granicami oraz opisanymi elementami niezbędnymi do prac aktualizacyjnych (pliki TIFF).
  • Warstwa  glebowo-siedliskowa w formacie SHP dla obszaru Parku.
Drukuj

Aktualności

Zobacz więcej

Szukaj

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.